DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

 

Motto: S nami budete žiť dlhšie”

Pod záštitou ministra zdravotníctva SR a rektora SZU,

Vás pozývame, na

 

 XI. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

XXIV. NÁRODNÝ KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF,

  

ktorý sa uskutoční v priestoroch

 

Hotela Sitno, Vyhne

23. - 25. apríla 2020

 

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

v novembri si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie a s tým súvisiace zmeny, ktoré sa dotkli aj poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nielen virtuálne, ale aj reálne sa otvorili dvere pre lekárov do ktorejkoľvek nemocnice v zahraničí a do ambulancií záchranných zdravotných služieb. Okrem túžby po zmene bola i túžba v inovatívnom myslení v medicíne.  Patrím ku generácii, ktorá zažila „záchranku“ ako okrajovú súčasť nemocníc a „dispečing“, ktorý len čiastkovo plnil funkciu dnešného Operačného strediska ZZS. Ani urgentnú medicínu sme nepoznali, tá bola totiž vyhlásená za plnohodnotný odbor medicíny až v roku 1998 prostredníctvom Manifestu. Urgentná medicína je v medzinárodnom kontexte jedným z najmladších odborov a od r. 1998 sa dynamicky rozvíja, mali sme možnosť to vidieť toho roku v októbri v Prahe, kde sa konal 10. ročník Európskeho kongresu pre urgentnú medicínu – EUSEM s najvyššou účasťou v histórii za posledných 20 rokov. Aj to o niečom svedčí. 

 

Keď už sme pri výročiach, jubilejný desiaty ročník Stredoeurópskeho kongresu UM a MK vo Vyhniach (konal sa len pred pár mesiacmi, 4.- 6. apríla 2019) zaznamenal tiež rekordnú účasť za uplynulých desať rokov (327 účastníkov, z toho bolo 124 lekárov a 203 nelekárskych delegátov). Teší nás Váš záujem, a budeme dúfať, že Vás 11. Stredoeurópsky kongres UM a MK zaujme rovnako.

 

Snahou vedeckého výboru je pripraviť odborný program tak, aby bol vedecky stimulujúci, atraktívny a poskytol najnovšie poznatky z oboru. Tohtoročný kongres je tematicky zameraný na komplexnú problematiku – urgentné príjmy, traumu, geriatrického a psychiatrického pacienta, ale priestor budú mať aj ďalšie témy. Počas troch dní vo Vyhniach budú odborníci pracovných skupín a prizvaní hostia prednášať o tom najlepšom, čo sa v urgente na Slovensku za posledný rok udialo a budú prezentované cenné skúsenosti zahraničných kolegov. Chýbať nebudú ani interaktívne kazuistiky, originálne práce a komentované posterové prezentácie. Praktický aspekt podujatiu dodajú workshopy – urgentná sonografia a trauma.

 

Hranice, ktoré sme pred 30 rokmi túžili prekročiť, máme dnes možnosť spolu posúvať v rámci slovenského urgentu ďalej. Verím, že Vyhne nám k tomu vytvoria optimálne pracovné prostredie, ale i spoločensky príjemné, aby sme sa po roku všetci stretli v rodinnej atmosfére „pod jednou strechou“.

 

Teším sa na stretnutie s Vami

 

                                                                                                                           

                                                                                                                           MUDr.Táňa Bulíková, PhD.

                                                                                                                           Prezidentka SSUMaMK

 Senec, október 2019

  

 

www.urgmed.sk