DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

HLAVNÉ TÉMY XII. Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof.

 

1. Simulačná medicína

2. Šok v prvom kontakte

3. Výzvy a úskalia mladého urgentológa v praxi

4. Postcovidová medicína

5. Ako to robím ja... od kolapsu po diagnózu

6. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba

7. Analgosedácia v praxi

8. Aktuálna kardiológia z pohľadu urgentnej medicíny

9. Kritické stavy v pediatrii

10. Akútne stav z pohľadu špecialistov

11. Operačné stredisko

12. ABCD ako kľúč k správnemu manažmentu kritického pacienta